Renginys

Mastelio simetrija

(0), 2023 06 09

Susipažinkime su netradicine simetrija vadinama mastelio simetrija. Ja naudosimės analizuodami nuostabius geometrinius objektus, vadinamus fraktalais. Šie geometriniai dariniai nepanašūs į nieką, ką galime įsivaizduoti, turėdami vien elementariosios geometrijos patirtį. Rekomenduojama nuo 15 metų.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg2MDNiNmItZjk3NS00NDE1LWE0YzUtZDU5YjMyMDIxYmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%226cb885ee-5e58-4735-8d05-db21f6ef7bce%22%7d

Registracija į renginį

LaikasLaisvos vietosRegistracija
11:00 liko 100 iš 100 Pasibaigęs renginys

Renginio informacija

Renginio nr.236
Lektorius(-iai)Simona Jokubauskienė
Data2023 06 09
VietaVirtualus renginys (tiesioginė transliacija). Prisijungimo nuoroda aprašyme

Komentarai

Parašykite šiam straipsniui komentarą