Mokslo naujienos

Kokio aukštojo mokslo reikia Lietuvai? (0)

Peticija yra paskelbta ir ją pasirašyti galima internete adresu www.amokslas.lt/peticija/. Dokumentą inicijavo studentus, moksleivius, jų tėvus, akademinės ir verslo bendruomenės narius jungianti grupė „Už kokybišką ir sąžiningą mokslo ir studijų sistemą“.

Peticijoje pabrėžiama, jog mokslo ir studijų sistemos pertvarka yra neišvengiama, ją reikia kuo greičiau įgyvendinti. Tačiau prieš pradedant reformą būtina iš naujo įvertinti jos principus ir siekti kompleksinės povidurinio švietimo pertvarkos.

Vienas iš pagrindinių peticijos reikalavimų – atsisakyti nuostatos, kad svarbiausias reformos uždavinys yra studentų įmokomis grindžiama aukštojo mokslo finansavimo pertvarka. Pasak vieno iš peticijos iniciatoriaus, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidento Dainiaus Dikšaičio, ši Lietuvos politinių partijų susitarime įtvirtinta nuostata yra klaidinga iš principo, nes finansavimo pertvarka, kuria bandoma lopyti finansines neefektyvios sistemos skyles, tėra kova su krizės pasekmėmis, o ne su priežastimis.

„Valdžia pasirinko lengviausią kelią – numatė skirti atitinkamą sumą iš mokesčių mokėtojų. Tačiau, siekiant išlaikyti jaunuosius šalies protus ir padrąsinti juos kurti čia, Lietuvoje, kosmetinio remonto nepakanka“, – sakė D. Dikšaitis.

Peticiją pasirašiusios Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentės Karolinos Adelbergytės teigimu, remiantis aiškiais principais, turi vykti visos povidurinio švietimo sistemos reforma. Peticijoje taip pat reikalaujama, kad vykdant reformą būtų vadovaujamasi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostata, jog aukštasis mokslas privalo būti vienodai prieinamas visiems, nepriklausomai nuo turtinės ar socialinės padėties.

Pasak akademiko Arvydo Janulaičio, aktualus yra peticijos punktas, reikalaujantis pašalinti kliūtis besimokantiems laisvai judėti tarp profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų, jiems įskaitant ankstesnio mokymosi rezultatus. „Ir dabartinėje aukštojo mokslo sistemoje yra sukurta daug instrumentų, kurie gali išspręsti esamas problemas, tačiau panašu, jog už reformą atsakingiems asmenims tiesiog trūksta atsakomybės. Todėl reforma vis labiau tampa tik politiniu žaidimu“, – pabrėžė A. Janulaitis.

Piliečiai peticijoje taip pat reikalauja, jog aukštojo mokslo reforma būtų rengiama ir vykdoma griežtai prižiūrint bei kontroliuojant visuomenei.

Daugiau informacijos:

Dainius Dikšaitis

Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas

Tel.: 8 5 2685330

Mob. tel.: +370 610 05566

El. paštas: dainius@lss.lt

Komentarai

Parašykite šiam straipsniui komentarą