Mokslo naujienos

Atominė energetika Lietuvoje (0)

Importuodami iš vieno šaltinio apie 75 proc. elektros energijos ir dujų, naudojamų jai pagaminti, nesame saugūs. Be to, kasmet apie 2 mlrd. litų yra išleidžiama už elektros ir jai pagaminti reikalingų dujų importą.

Statyti naująją Visagino atominę elektrinę (AE) nuspręsta įvertinus visus veiksnius, Baltijos šalių elektros gamybos poreikį bei sąlygas įsijungti į skaidrų Europos elektros energijos tinklą. Branduolinė energetika buvo pripažinta kaip geriausia alternatyva elektros energijos gamybai. Nauja atominė elektrinė užtikrins bazinę elektros energijos gamybą ir kartu su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir naujuoju Lietuvos energijos bloku sudarys pakankamai paskirstytą elektros energijos gamybos šaltinių portfelį.

2011 m. birželį pasirinkus naujosios Visagino AE strateginį investuotoją – Japonijos bendrovę „Hitachi“, buvo pasirinkta 1 350 MW bendrosios galios pažangiojo verdančiojo vandens reaktoriaus ABWR technologija. ABWR yra vieninteliai pasaulyje naujausi III kartos reaktoriai jau išbandyti praktikoje, t.y. elektrinės su šiais reaktoriais jau yra eksploatuojamos. JAV branduolinės energetikos reguliatorius įvardijo ABWR reaktorių kaip pažangiausią ir saugiausią šiuo metu rinkoje esančią technologiją, kurios saugos lygis yra aukštesnis už griežčiausius saugai ir saugos užtikrinimui keliamus reikalavimus.

Visagino AE yra regioninis projektas, kuriame dalyvauja Lietuva, Latvija ir Estija bei strateginis investuotojas – Japonijos bendrovė Hitachi. Visagino AE statybos – didžiausia tiesioginė užsienio investicija Lietuvos istorijoje. Elektrinės statybos metu bus sukurta apie 6000 naujų darbo vietų, o regiono verslas atliks darbų, kurių vertė apie 5,2 mlrd. Lt. Skaičiuojama, jog Visagino AE Lietuvos bendrąjį vidaus produktą padidins 27 – 35 mlrd. litų. Visagino AE užtikrins pigiausią bazinės elektros gamybą ir Lietuvovoje paliks pinigus, išleidžiamus energijos importui.

Visagino AE projektas yra vienas iš pažangiausių naujų atominių elektrinių projektų Europoje, įgyvendinamas remiantis Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ir tarptautinių konvencijų gairėmis. Yra baigti pagrindiniai projekto parengiamieji darbai. Atlikusi visapusišką ir nepriklausomą Visagino AE projekto vertinimą, Europos Komisija 2012 m. birželio mėn. pateikė teigiamą išvadą dėl Visagino atominės elektrinės projekto. Europos Komisija konstatavo, kad Visagino projektu prisidedama prie energijos tiekimo Baltijos regione saugumo ir visapusiškos Baltijos valstybių integracijos į Europos energijos vidaus rinką.

Paskaita „Atominė jėgainė Lietuvoje“ įvyks 18 d. 15 val. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje.

Komentarai

Parašykite šiam straipsniui komentarą